GL_ZIDT_badge_H_RGB


Welkom op de site van

GroenLinks Oostzaan
__________________________________________________________

JIJ BENT TOCH OOK TEGEN ZWERFAFVAL

Uitnodiging om aanwezig te zijn bij de opschoonactie op zaterdag 28 maart tussen 10.00-12.00 uur bij het woningcomplex aan de Scholekster in Oostzaan.
We hopen op een grote opkomst. Samen maken we Oostzaan weer iets mooier.

__________________________________________________________

De nieuwste artikelen vindt u hier:

Oplaadpunt elektrische auto's bij de Rietschoot en Scholekster
TOCHT DER TOCHTEN
Kies voor een groen en sociaal Noord-Holland

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Oplaadpunt elektrische auto's bij de Rietschoot en Scholekster

oplaadpunt

Het college heeft op 27 januari 2015 besloten een oplaadpaal voor elektrische auto’s te plaatsen bij Rietschoot en Scholekster. Hier mogen uitsluitend auto’s staan die aan het opladen zijn.

GroenLinks Oostzaan is blij met deze beslissing.
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

TOCHT DER TOCHTEN VOOR GROENLINKS

1000 kilometer met de GroenLinks campagnebakfiets door NoordHolland,
dat was de belofte die Vincent Koerse deed op de ledenvergadering. Die zesde zetel moet er komen en om op plek 6 van de lijst te staan vond Koerse dat er wel iets bijzonders tegenover mocht staan.

De verwachting is dat Vincent op dinsdag 17 maart tussen 10.00 en 11.00 uur door Oostzaan fietst.

De bakfiets is verstevigd, de banden zijn opgepompt en inmiddels liggen de eerste kilometers door weer en wind alweer achter ons. De route leid door alle 51 gemeenten van onze prachtige provincie. De fietspaden en bewegwijzering ondergaan ook meteen een praktische inspectie.
Tijdens de tocht zullen er ook lokale GroenLinksers aansluiten, om voorbeelden van verduurzaming te laten zien en te zorgen dat de tocht wel langs de mooiste plekjes van NoordHolland gaat.

KoerseBakfiets

In de voorjaarsvakantie vertrok expeditie Texel vanuit uitvalsbasis Monnickendam.
Vanaf 7 maart ging de grote ronde door NoordHolland van start, door
WestFriesland, Kennemerland, Amstelland en via 't Gooi weer terug.

16 en 17 maart maakt Koerse een ererondje door zijn eigen ZaanstreekWaterland. Op de verkiezingsdag 18 maart trekt Vincent van Monnickendam via Amsterdam naar de finish in Haarlem. Waar hij voor het provinciehuis gehuldigd zal worden door GroenLinks lijsttrekker Alwin Hietbrink. Dezelfde avond zal blijken of er inderdaad een zetel bijgefietst is in NoordHolland.

Tijdens de tocht live te volgen via @VincentKoerse
Na elke etappe verslag op
http://vincent.koerse.nl

Bel Vincent op 0613793494

De verwachting is dat Vincent op dinsdag 17 maart tussen 10.00 en 11.00 uur door Oostzaan fietst.


__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

KIES VOOR EEN GROEN EN SOCIAAL NOORD-HOLLAND!

Beste GroenLinksers of GroenLinks stemmers in Oostzaan,

Het is lente, het is maart, het is bijna verkiezingen!

De verkiezingen voor de Provinciale staten komen dichterbij. Twee weken geleden deed Alwin Hietbrink, Lijsttrekker GroenLinks Noord-Holland, zijn Groene belofte
(zie: groene belofte Noord Holland)
aan alle Noord-Hollanders tijdens de start van de campagne. En nu komt de campagne op stoom: er wordt geflyerd, complimentjes uitgedeeld, de posters hangen, er wordt flink getweet en geblogd, kortom: GroenLinks is aanwezig!

.........................alwin hietbrink
.........................Alwin Hietbrink

Vincent Koerse (kandidaat PS Noord-Holland voor GroenLinks) heeft al meer dan 500 kilometer in de benen: met zijn campagnebakfiets door de provincie. En vanaf zaterdag 7 maart stapt hij weer op: fiets gerust mee! Meer info HIER.

Volgens een recent onderzoek is GroenLinks een topper qua campagnevoeren: we besteden er ruim 5 uur per week aan.
Ook onze landelijke politici laten zich niet onbetuigd:
Vrijdag 6 maart komt Bram van Ojik om 15.00 uur naar Haarlem voor een spetterende actie voor meer schone energie.
Op 13 maart om 14.00 uur is Bram met Liesbeth van Tongeren op de Dam in Amsterdam
Op 14 maart is er in Amstelveen een grote actie tegen Schiphol

Klik hier voor alle debatten en andere activiteiten:

Vanaf nu gaat het echt los! We hebben nog een kleine twee weken tot 18 maart. Wij zullen campagne voeren om ons verhaal te vertellen. Voor meer groen en schone energie. Voor minder asfalt en meer beter
openbaar vervoer. Voor een toegankelijke en goede zorg voor jong en oud. GroenLinks staat voor gezonde financiën. Natuurlijk betekent dat een meerjarig sluitende begroting, maar we willen ook scherpe politieke keuzes voor een duurzame toekomst van onze provincie. Het gehele verkiezingsprogramma vind u
HIER:

Een laatste weetje: Wij zijn de topper als het gaat om fietsbeleid.
Dus gaan we voor Noord-Holland als fietsprovincie no. 1 van Nederland!

Wilt u een Groen en Sociaal Noord-Holland dan weet u op welke partij u moet kiezen!

Hartelijke Groet,

Bert Jongert
Fractievoorzitter GroenLinks Oostzaan

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Fietsersbond: GroenLinks beste fietspartij in provincies!

Dit blijkt uit een inventarisatie van de Fietsersbond.

Een veilig en aantrekkelijk fietsnetwerk. GroenLinks ziet de fiets als primaire vorm van vervoer voor de korte afstand. Voor wie kan fietsen, is de fiets een gezonde en schone vorm van vervoer. Het openbaar vervoer en de auto mogen volgens GroenLinks niet concurreren met de fiets. De provincie moet door het delen van kennis en ervaringen met en tussen gemeenten de positie van de fietsen verbeteren, ook langs gemeente- of rijkswegen. In het initiatiefvoorstel Fiets vraagt de Statenfractie van GroenLinks om een actiever beleid van Gedeputeerde
Staten om fietsen in Noord-Holland veiliger en aantrekkelijker te maken.

Meer informatie vind u HIER

...............fietsen

GroenLinks wil het gebruik van de fiets stimuleren door de volgende
maatregelen:
 • Verbeteren provinciale fietsnetwerk waardoor fietsroutes logischer en veiliger worden.
 • Uitbreiding van het fietsnetwerk met onder andere nieuwe snelfietsroutes.
 • Oplossen ontbrekende schakels in het fietsnetwerk.
 • Voldoende fietsparkeerplekken, vooral bij carpoolplaatsen en OV-knooppunten.
 • Brommer en scooter binnen de bebouwde kom van het fietspad.
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Provinciale Staten verkiezing:

Kies 18 maart een sterk GroenLinks

Een sterk GroenLinks is hard nodig. In de Eerste Kamer en in de
provincies. De onzekerheid over werk en zorg groeit. De aarde warmt op. Nooit waren grondstoffen zo schaars en grote bedrijven zo machtig. Daarom zijn de verkiezingen op 18 maart belangrijk.

Bram

De nieuwe Eerste Kamer bepaalt of Rutte 2 verder kan. Of er eerlijke
belastingen komen. Meer banen. Een economie die draait op duurzame energie. En of er samen met de provincies eindelijk werk wordt gemaakt van meer natuur. Meer dan ooit is het tijd voor linkse oplossingen. De rechtse aanpak van dit kabinet en zijn voorgangers heeft de problemen verergerd.

Vijf beloften aan de kiezer

energie_75x75px.....welvaart_75x75px.....werk_75x75px.....zorg_75x75px.....nl_75x75px

Schone energie: We kappen met kolen, olie en gas en stappen over op zon, wind en water. We draaien de gaskraan in Groningen verder dicht, we openen een windmolen offensief.
We verdelen de welvaart eerlijk, iedereen profiteert mee. Dat begint met een ander belastingstelsel.
We delen werk eerlijk. We beschermen de flexwerker. Mensen met een uitkering mogen meer bijverdienen zodat zij zich kunnen ontwikkelen.
De patiënt is de baas. We beperken de macht van de zorgverzekeraar. Vrije artsenkeuze, geen tweederangs budgetpolis.
Nederland blijft een open samenleving. Vrijheid bescherm je niet door vrijheid in te perken.

GroenLinks kiest voor rechtvaardigheid. Nieuwe Rechtvaardigheid. Voor de 21ste eeuw. Eerlijke belastingen voor multinationals en vervuilers. Investeringen in zon en wind en niet in het gas van Poetin. Goede zorg voor iedereen, ook voor wie maar weinig te besteden heeft. De wereld is van iedereen.
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.: 02/15
Datum: 10 januari 2015

Onderwerp: gezondheidseffecten ultra fijnstof als gevolg van openstellen vluchtstroken A7 en A8

Het college wordt verzocht de volgende vragen
schriftelijk/mondeling/naar eigen keuze te beantwoorden:

Er zijn in diverse media (o.a. Telegraaf en NHD) berichten verschenen dat de spitsstroken op de A7 en A8 permanent opengaan. Dit betekent dat de files misschien korter worden. Wij vrezen echter dat deze niet zullen verdwijnen en dat het effect voor de inwoners van Oostzaan is dat er een extra rijstrook vol met stilstaande fijnstof uitstotende auto’s bijkomt.

GroenLinks heeft 10 januari j.l (regiestratienummer: 02/15) schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen betreffen (ultra) fijnstof risico’s omwonenden Schiphol.

De eerste vraag is:
Bent u bereid vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van deze concentratie fijnstof actief te volgen c.q. te initiëren en de raad te informeren zodra duidelijk in kaart is welke concrete gezondheidseffecten dit in Oostzaan heeft ?

Wij hebben drie
aanvullende vragen naar aanleiding van het permanent openstellen van de vluchtstroken:
 • Wilt u de gezondheidseffecten voor de inwoners van Oostzaan door het openstellen van de vluchtstroken besluit betrekken in het eventueel vervolgonderzoek die gevraagd is n.a.v. Schiphol?
 • Wilt u er bij RWS nogmaals op aandringen de snelheid terug te brengen naar 80 km p/u. Het is zeer gebruikelijk dat bij permanente openstelling van vluchtstroken de snelheid omlaag gaat?
 • Wilt u bij RWS aandringen op monitoring van zowel geluid als fijnstof. Op dit moment is er al een aanzienlijk toename van geluid door de plaatsing van de schermen aan de westkant van de A8?

Namens de fractie GroenLinks
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

#ZELFTEST

HOEVEEL % GROENLINKS BEN JIJ?

Een typische GroenLinkser?
Bestaat die eigenlijk wel?
Wij denken dat iedereen wel iets van GroenLinks in zich heeft. Wij zijn nou eenmaal een partij waar heel verschillende mensen zich bij thuis voelen. Wil je weten hoe GroenLinks jij bent? Doe de test. Het is eenvoudig, kies steeds de foto die het beste bij jou past.

Klik op de link:
http://kies.groenlinks.nl/

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GEZONDHEIDSEFFECTEN ULTRA FIJNSTOF

Schriftelijke vragen aan college van B&W (10 januari 2015)

Onderwerp: gezondheidseffecten ultra fijnstof als gevolg van Schiphol

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling/naar eigen keuze te beantwoorden:

Uit een recent onderzoek van TNO blijkt dat mensen in woonwijken rondom Schiphol net zo veel fijnstof binnen krijgen als mensen die langs snelwegen wonen, zoals de A8 en A10. Dat betekent dat de inwoners van Oostzaan op zijn minst verhoogd risico lopen.. Het gaat met name om perioden dat de wind vanuit het zuiden/Schiphol komt.
De concentratie fijnstof kan dan hoger zijn dan op andere locaties in Nederland. Het betreft dan ook ultra fijnstof. Een opstijgend verkeersvliegtuig zou per seconde even veel vervuiling uitstoten als een miljoen vrachtwagens. Over de gevolgen hiervan is nog onduidelijkheid. Verschillende onderzoekers gaan bestuderen welke gezondheidsrisico’s deze hoge concentratie fijnstof met zich meebrengt. Een andere wetenschapper geeft al aan dat de gevolgen hiervan kunnen zijn dat mensen last krijgen van luchtweginfecties, hart- en vaatproblemen. Eerder onderzoek heeft echter al aangetoond dat de levensverwachting van mensen die langs de snelweg wonen twee tot drie maanden korter is dan het gemiddelde. Een partij als Milieudefensie is stelliger, volgens hen komt dit bovenop de reeds verslechterde gezondheid die sowieso al ervaren wordt door mensen in deze regio vanwege luchtvervuiling door bijvoorbeeld verkeer, zij noemt de cijfers extreem zorgwekkend en willen snel aanvullend onderzoek.

luchtvervuilingluchtvaart

GroenLinks maakt zich zorgen over deze recente nieuwe gegevens. Fijnstof is op zich al slecht voor gezondheid, dit onderzoek wijst daarbij in ieder geval niet in een positievere richting. Wij hebben daarover de volgende vragen:

1 Bent u bereid vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van deze concentratie fijnstof actief te volgen c.q. te initiëren en de raad te informeren zodra duidelijk in kaart is welke concrete gezondheidseffecten dit in Oostzaan heeft ?

2 Ervan uitgaande dat deze hoeveelheden ultra fijnstof daadwerkelijk negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid, bent u bereid om, ook samen met andere gemeenten waaronder Amsterdam die expliciet genoemd is, actie te ondernemen om de hoeveelheid uitstoot van fijnstof door Schiphol te verminderen c.q. in ieder geval te limiteren ? En welke instrumenten zou de gemeente Oostzaan op eigen initiatief daarvoor in kunnen zetten?

Namens de fractie GroenLinks

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

SCHIPHOL WIL AFSPRAKEN OPZEGGEN

Schriftelijke vragen aan college van B&W (10 januari 2015)

Onderwerp:
Openbreken Aldersakkoord door Schiphol

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling/naar eigen keuze te beantwoorden:

In 2008 is tussen Schiphol, de omliggende gemeenten (BRS) en Omwonenden (CROS) een set afspraken en voorwaarden vastgelegd waarbinnen de groei naar 510.000 vliegbewegingen van en naar Schiphol geregeld is, het zgn Alders-akkoord. Uit recente publicaties in de dagbladen blijkt dat Schiphol (opnieuw) wil afwijken van een belangrijke voorwaarde in het Aldersakkoord, de zgn 4e baanregel.
De "vierde baanregel" bepaalt dat Schiphol maximaal 60 x per dag gelijktijdig een 4e baan mag gebruiken.

Schiphol verwacht dat de 4e baanregel de groei beperkt tot 470.000 vliegbewegingen Dit aantal wordt waarschijnlijk in 2017 bereikt. ( in 2014 zijn 435.000 vliegbewegingen gerealiseerd)
Om geplande groei-investeringen veilig te stellen stelt Schiphol de afspraak nu ter discussie.

In een marathon-overleg tussen vertegenwoordigers van de Schiphol, de BRS, provincie en de bewoners (CROS) op 14 januari wordt het knelpunt besproken.

vliegtuig huis

De bewoners vertegenwoordigers voorzien forse effecten op de leef-omgeving als de voorwaarde wordt geschrapt of aangepast. De vertegenwoordigers hebben echter geen mandaat om in te stemmen met aanpassing van afspraken in het Alders-akkoord, evt standpunt van de vertegenwoordigers mbt aanpassing heeft als ontbindende voorwaarde de instemming van de achterban.

Mogelijke uitkomsten:
Partijen komen niet tot overeenstemming, Schiphol zegt het akkoord op.
partijen sluiten een nieuw compromis.

Als het Alders-akkoord door Schiphol wordt opgezegd neemt de staatsecretaris het roer over.

 • Is het college door de vertegenwoordigers in BRS geïnformeerd over dit probleem.
 • Zijn de mogelijke gevolgen voor de leef-omgeving voor de regio en specifiek Oostzaan bekend.
 • Welk mandaat heeft de BRS vertegenwoordiging in deze kwestie.
 • Wat is het standpunt van het college.
 • Vindt overleg plaats met BRS en het bewonersplatform over deze kwestie

Welke initiatieven zou de gemeente Oostzaan daarvoor kunnen nemen?

Namens de fractie GroenLinks

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Pasted Graphic

De verschrikkelijke gebeurtenissen de afgelopen dagen in Parijs hebben ook in Oostzaan diepe indruk gemaakt. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en de slachtoffers.

De Franse journalisten en cartoonisten waren vreselijk moedig en gingen ondanks de terreurdreiging door met hun werk. Wij vinden dat je stil mag staan bij deze moed. We moeten naast elkaar blijven staan en iedereen beschermen die het vrije woord en humor een warm hart toe draagt. Zo zal “je suis Charlie” geen loze kreet zijn.
Voor ons is “je suis Charlie” een belofte om altijd op te komen voor het vrije woord en humor. Ook in Oostzaan.

Namens bestuur en fractie van GroenLinks Oostzaan
Bert Jongert (Fractievoorzitter)

https://groenlinks.nl/nieuws/van-ojik-aanslag-op-vrijheid-van-meningsuiting-mislukt
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

SCHONE ENERGIE (stuur ons uw idee)

Nederland loopt enorm achter als het gaat om schone energie. GroenLinks is duidelijk: we investeren alleen nog maar in duurzame vormen van energie. Daarom zeggen we nee tegen onbetrouwbaar gas, kernenergie, steenkool en schaliegas.

Fossiele energie is slecht voor het klimaat, is vervuilend en raakt op.
Steeds meer mensen wekken zelf hun energie op. GroenLinks ondersteunt landelijke deze initiatieven en wil dat de overheid duurzame energie de ruimte geeft. Zon en wind hebben de toekomst.

schone energie

GroenLinks kiest ervoor dat we onafhankelijk van oliebaronnen en dubieuze regimes onze eigen energie opwekken. Zo stimuleren we werkgelegenheid en gaan we klimaatverandering tegen.

Ook GroenLinks in Oostzaan wil het gebruik van schone energie verder stimuleren. Dit doen we graag samen met u.

Heeft u in Oostzaan ideeën hoe we het gebruik van schone energie door particulieren of gemeente kunnen stimuleren laat het ons weten!

Mail HIER uw idee of standpunt.
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Vrijwillig natuurwerk in het Oostzanerveld.

Al 14 jaar werken de vrijwilligers van de Vogelbeschermingswacht ”Zaanstreek” in het Oostzanerveld. Dit is een enthousiaste groep mensen (ca. 25) uit Zaandam en Oostzaan die samen met Staatsbosbeheer gemaaid riet opruimen en boomopslag verwijderen. Het onderhouden van rietpercelen is belangrijk voor het aanwezige kwetsbare veenmos en de daar broedende rietvogels, zoals: Rietzanger, Kleine Karekiet, Rietgors Bruine Kiekendief en de Roerdomp.
Veenmos, de genoemde vogels en de Noordse Woelmuis zijn aangewezen als doel van dit Natura- 2000 gebied.

oostzanerveld01

Zaterdag 10 januari is het voor een ieder weer mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten in het Oostzanerveld.
Zonder vrijwilligers groeit het Oostzanerveld dicht en verliest het zijn bijzondere waarde als weidevogelbroedgebied.
We verzamelen om 09.15 uur bij Cafe Restaurant Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid. Vandaar gaan we met de boot naar de rietpercelen, waar we tot ongeveer 13.30 uur werken. Voor het werken in het veld is het raadzaam warme werkkleding te dragen en laarzen zijn onmisbaar.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Onrust, tel. 06-53608465

De volgende zaterdagen kan er nog worden gewerkt:
10 januari 2015
31 januari 2015
21 februari 2015
14 maart 2015

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks motie vuurwerk aangenomen.

Fractie GroenLinks blij dat onze motie vuurwerk is aangenomen.
In de laatste raadsvergadering van het jaar bracht GroenLinks een motie in waarin we pleitten voor een vuurwerk vrije zone voor dit jaar rond het dierenasiel in het Zuideinde en voor inventarisatie van mogelijk overlast bij gevoelige "plaatsen" in het dorp. Daarnaast willen we dat de nieuwe tijden waarin het vuurwerk afgestoken mag worden, duidelijk gecommuniceerd gaan worden vanuit de gemeente. Uit de eerste politieke reactie bleek dat de motie voor wat betreft de vuurwerk vrije zone geen meerderheid zou krijgen. GroenLinks heeft de motie daarna aangepast en de nieuwe motie werd met algemene stemmen aangenomen. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we geen vuurwerk vrije zone rond het dierenasiel hebben kunnen bewerkstelligen, maar we zijn tevreden met het resultaat. Zeker ook met het oog op de toekomst!

Gehele motie leest u hier:
__________________________________________________________________________________


GroenLinks Oostzaan

Oostzaan rijdt schoner.

Sinds deze zomer gebruikt de buitendienst van de gemeente een milieuvriendelijke vrachtwagen. De vorige van 11 jaar oud voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en is niet milieuvriendelijk. De nieuwe truck voldoet aan de Euro 6 norm. Dit is de meest gunstige norm op het gebied van brandstofgebruik en uitstoot. De nieuwe auto rijdt schoner en zuiniger dan 16 vergelijkbare oudere vrachtwagens.
Hij wordt gebruikt voor diverse transporten (afvalcontainers), gladheidbestrijding en kan graven, takelen en slepen.
Ook de medewerkers van OVER-gemeenten dragen bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Door de aanschaf van een Nissan Leaf rijden de medewerkers nu volledig elektrisch tussen de gemeenten Oostzaan en Wormerland.
U als bewoner kunt ook uw duurzame steentje bijdragen!
Wist u dat er een subsidieregeling tot 1000,- is voor duurzame energie?

Lees hier meer over op de website van gemeente Oostzaan:

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Motie GroenLinks actief tegengaan oplaten ballonnen aangenomen!

Afgelopen 09 december 2014 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gemeenten opgeroepen worden om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan.
Wij hebben hier meteen op doorgepakt wat geresulteerd heeft in een positief resultaat. Waar vorig jaar de motie nog werd weggestemd, werd hij nu met algemene stemmen aangenomen!
We moeten zuinig zijn op onze leefomgeving. Zwerfvuil is zeer belastend voor onze flora en fauna. De zogenaamde plastic soep in de oceanen is overweldigend. Het behoeft geen uitleg dat al het plastic dat we niet in onze natuur brengen, bijdraagt aan vermindering van zwerfvuil.

..............................ballonnen02

Initiatiefneemster Cindy de Boer: " Hoe bijzonder! Ik ben blij met de inhoud van de motie en de unanieme aanname door de raad. Extra bijzonder omdat het indienen van de motie mijn eerste actie als raadslid was!
D66 was mede-indiener van de motie.

De gehele tekst van de motie vindt u hier.

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

.......................Nieuw raadslid GroenLinks

...............................Cindy

Hallo allemaal! Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Cindy de Boer. Ik ben geboren, getogen en woonachtig in Oostzaan. Ik ben getrouwd en ben als inspecteur werkzaam bij de politie Eenheid Amsterdam.
Na de verkiezingen afgelopen maart ben ik aan de slag gegaan als fractieassistent binnen de fractie van GroenLinks Oostzaan. Afgelopen maandag ben ik geïnstalleerd als raadslid. Daar ben ik trots op. Ons prachtige dorp gaat mij enorm aan mijn hart. Ik woon er met veel plezier en wil me dan ook graag inzetten binnen de Oostzaanse politiek om ons leefmilieu in de breedste zin van het woord te "bewaken" en te verbeteren. Met ons bedoel ik niet alleen voor mij en mijn familie, maar voor alle inwoners van Oostzaan!
.....Kasten op het weiland 02
Mijn hart is groen. Mijn grootste passie vind ik in onze kleine imkerij aan huis. De honingbijen, wat een voorrecht om met hen te mogen "werken".
De tuin, onze dieren, ons huis...allemaal in ons dorp!
De plek waar ik dan ook het liefste ben...

Met vriendelijke groet,

Cindy de Boer
GroenLinks Oostzaan

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

ENERGIEMARKT IN OOSTZAAN

Op zaterdag 22 november vindt in Oostzaan een energiemarkt plaats.
Inwoners van Oostzaan en de omliggende gemeenten kunnen in het
gemeentehuis van Oostzaan terecht met al hun vragen over de installatie en subsidiemogelijkheden van zonnepanelen, maar ook over verdere verduurzaming van hun woning, bijvoorbeeld door middel van isolatie. De energiemarkt start om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur en wordt georganiseerd door de gemeente Oostzaan in samenwerking met Route du Soleil
Meer info:
KLIK HIER

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Pasted Graphic


________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan


Algemene Beschouwingen begroting 2015

Geachte voorzitter,
In ons verkiezingsprogramma geven wij aan hoe GroenLinks in Oostzaan ons dorp ziet: zelfstandig, groen en sociaal.
Wij vinden dat de politiek dicht bij de bewoners moet blijven en een randvoorwaarde daarvoor is een zelfstandig Oostzaan. Als je een zelfstandig bestuur wilt, dan moet je ook laten zien dat het dorp door lokale politiek prima te besturen is. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden voor de zelfstandige positie van ons dorp.
Zelfstandig, Groen, Sociaal en een sluitende begroting is dan ook onze inzet geweest in de onderhandelingen die aan de huidige coalitie vooraf gingen.
De voorgaande periode van 4 jaar Oostzaanse politiek blonk niet direct uit in politieke stabiliteit. En dan zeg ik het waarschijnlijk nog voorzichtig. Iedere Oostzaner die je voor, tijdens en na de verkiezingen sprak uitte de wens uit om tot een overzichtelijkere en vooral stabielere politieke situatie te komen. Zie hier de inzet voor GroenLinks om tot een brede coalitie te komen.

Voorzitter,
GroenLinks heeft een prachtige verkiezingsuitslag gehaald. We zijn blij met de winst en het vertrouwen dat de Oostzaanse kiezer ons geschonken heeft. We zijn ronduit trots dat we in procenten de grootste afdeling van GroenLinks zijn in Nederland!
Terug naar de brede coalitie. Deze is er gekomen. De drie partijen die de coalitie vormen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hebben een stabiele meerderheid in de raad. Wij ervaren de coalitie, maar zeker ook de samenwerking met de oppositie, als zeer constructief.
Wij zijn blij dat we in het coalitieakkoord afspraken hebben kunnen maken over een Zelfstandig Oostzaan; een sluitende begroting; zorg, een groene buffer tussen Amsterdam en Zaandam, bescherming van de karakteristieke kenmerken van de Oostzaanse lintbebouwing en bescherming en behoud van het Oostzanerveld.

Voorzitter,
Een sluitende begroting is, zoals gezegd, belangrijk voor een zelfstandig Oostzaan en een belangrijke afspraak in het coalitie akkoord en met deze begroting is die ook tot stand gekomen. Niet alleen voor 2015 maar ook in de meerjarenraming 2016, 2017 en 2018. De begroting, en dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken, is voor iedere partij een zware en stevige operatie geweest. Bezuinigen is niet leuk en dwingt altijd tot moeilijke keuzes. Ook wij hebben moeten bezuinigen op gebieden waar we dat liever niet zouden zien. Toch denkt GroenLinks dat er een evenwichtige begroting is gevonden. Wij zijn verheugd dat de bezuinigingen op Sport en Cultuur, dus het rijke Oostzaanse verenigingsleven, beperkt is gebleven. Tegelijkertijd realiseren we ons dat zeker bij sommige verenigingen, ook hier de rek wel uit is.
Sinds jaar en dag heeft GroenLinks in zijn programma dat we geen lastenverhoging willen voor de Oostzaanse burger via de OZB. Dat is ook nu weer gelukt. Oostzaan zit op een heel redelijk niveau met de OZB. Landelijk ligt dit onder het gemiddelde en dit willen wij graag zo houden.

Voorzitter,
De decentralisaties zijn de grote uitdaging voor gemeenten in het hele land. Ook voor GroenLinks is dit een grote bron van zorg. Ik denk niet dat ik overdrijf wanneer ik stel dat deze bezuinigingen, want dat zijn het ook!, de komende jaren het grote pijnpunt is voor gemeenten. Echter wij moeten ervoor zorgen dat de pijn misschien bij de gemeente ligt, maar niet of zo min mogelijk bij de inwoners van Oostzaan. Voorwaar een uitdaging.
Een, in onze ogen, onderschat probleem bij de decentralisaties is de privacy. Hierover is in onze ogen niet goed of niet lang genoeg nagedacht. Sterker dit dreigt het ondergeschoven kindje te worden. Mijn collega Arjen Ronner heeft dit al enkele keren aangekaart en de wethouder heeft gezegd dat ze onze zorgen deelt, maar dat dit een lastig te tackelen probleem is en zich eigenlijk in de praktijk moet ontwikkelen. Dit aangehoord hebbende schuw ik niet om grote woorden te gebruiken; Privacy is een recht van mensen en onontbeerlijk in een goed draaiende democratie! Het zal u niet verbazen dat dit voor ons dus een belangrijk aandachtspunt blijft.

Voorzitter,
In het Twiske moet een goede balans zijn tussen recreatie en natuurwaarden. Beide zijn zeer belangrijk en staat ook duidelijk in ons coalitieakkoord. Voor GroenLinks, en dit zeg ik ook voor die mensen die ons er vragen over gesteld hebben, is die balans er niet wanneer er plannen zijn voor, en daar is hij weer, waterskibanen of iets dergelijks. Ik realiseer me dat dit een uitgekauwd voorbeeld is, maar het duikt hier en daar nog steeds op. Daarbij staat dit voorbeeld voor een vorm van grootschalige recreatie die GroenLinks niet wil in het Twiske.

Vorig jaar is onder de toenmalige wethouder Monen het project Oostzanerveld weer goed op de rails gezet en is, samen met Staatsbosbeheer,. een flink deel van het veld schoongemaakt. Wij verzoeken het college om ook dit jaar het beschikbare geld op die manier in te zetten.
Tevens vragen wij het college om werk te maken van het aanschrijven van eigenaren van percelen in het Oostzanerveld om hun percelen, zoals het bestemmingsplan voorschrijft, schoon te maken. Een motie van soortgelijke strekking is reeds door de gehele raad aangenomen op 29 oktober 2012.

Voorzitter,
Voor GroenLinks zijn de luchtkwaliteit en de hoogspanning een bron van zorg. Bewoners spreken ons hier terecht over aan. Vorige week was er in deze zaal een informatieavond, waarbij het ministerie van Economische Zaken, Tennet en een onafhankelijk, door Tennet uitgenodigd, onderzoeksinstituut aanwezig waren. Ook al weten we ondertussen wat er komen gaat, het blijft een schokkende ervaring om te zien hoe deze bedrijven en instituten omgaan met mensen die met terechte vragen en zorgen zitten. Het woord economisch bij het ministerie van Economische Zaken is wel goed gekozen. Economie lijkt altijd boven de mens te gaan. Ook al is het ook voor ons frustrerend om te zien hoe koud en afstandelijk deze instituten opereren en hoe weinig de lokale politiek hierover te zeggen heeft, wij zullen blijven knokken om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor deze mensen. Het kan echt niet zo zijn dat waar elke inwoner in Nederland de vruchten plukt van een betrouwbare stroomvoorziening een kleine groep mensen hier de rekening voor betaald. Een goed begin zou zijn dat het zogenaamde “zakelijk recht” als eerste goed geregeld zou worden. Wij zullen wederom onze 2
e Kamerleden vragen om dit in de tweede kamer en bij de minister aan te kaarten.

Voorzitter,
GroenLinks hecht er zeer aan dat er stappen worden gezet op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en energieopwekking. Reeds 19 maart 2012 hebben wij hier een motie over ingediend, die de meerderheid van de raad kreeg. Wij zien hier nog steeds de mogelijkheden om als dorp een steentje bij te dragen aan 1 van de grootste problemen van deze tijd, de klimaatverandering. En daarnaast, ook niet onbelangrijk in deze tijd, bezuinigingen op energiegebruik en de rekening die daarbij hoort te realiseren.
Wij blijven ons zorgen maken over de luchtkwaliteit die er met de geplande verbreding van de A8 niet beter op gaat worden.
Uit onderzoek in Rotterdam blijkt dat alleen al door het verhogen van de maximum snelheid van 80 naar 100 km/u de omwonenden van de A13 significant weken korter te leven hebben.
Volgens onze informatie heeft de Raad van State vorige week de rijksoverheid gesommeerd om bij Rotterdam de snelheid, die op sommige plekken weer was verhoogd, terug te brengen naar 80 km/h. Wij blijven dit ook de goede snelheid vinden voor de snelwegen rond Oostzaan.

Voorzitter,
Vorig jaar sloot mijn geachte voorganger af met de woorden: “De komende jaren worden spannend.” Deze spanning is nog niet weg.
Voor onze bewoners als het gaat om hun baan, hun inkomen en hun zorg. Hoe gaan de decentralisaties uitwerken. Er staat veel op papier en in theorie zal het werken. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstig
Voor het college als het gaat de theorie van de decentralisaties om te zetten naar de praktijk.
Voor de raad; hoe houden we grip op de soms ingewikkelde materie die op ons afkomt.
En voor college en raad samen lukt het ons om een derde gemeente te interesseren om partner te worden in Over-gemeente.
Afgelopen week heb ik een overheid, het ministerie van Economische zaken, en een bedrijf, Tennet, op een zeer onprettige manier aan het werk gezien; koud, onverschillig, en geen enkele aandacht voor de vragen en zorgen van mensen.
GroenLinks wil op lokaal niveau wel een betrokken bestuur dat aandacht heeft voor de inwoners van Oostzaan. Onze bewoners zijn geen klanten. Zij zijn onze partners, voor wie wij werken. Wij zien graag dat het college de komende jaren met en naast de bewoners aan het werk gaat en er voor zorgt dat mensen die het moeilijk hebben voldoende ondersteuning krijgen, zodat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving.

Een Zelfstandig, Groen en Sociaal Oostzaan. Kortom: een fijne plek om te wonen!

Dank u wel voorzitter

De overgrote meerderheid in de raad heeft de begroting aangenomen.
De gehele begroting vind u hier:

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks bepleit nieuwe nivelleringspolitiek

Het is tijd voor Nieuwe Nivelleringspolitiek. Dat schrijft Jesse Klaver
(tweede kamerlid GroenLinks) in een pamflet dat vandaag verschijnt, aan de vooravond van de komst van de econoom Thomas Piketty naar Nederland.
Klaver doet vijf voorstellen om de hyperrijken zwaarder te belasten.

De opbrengsten worden gebruikt om de lasten op arbeid te verlagen,
waardoor er werkgelegenheid wordt gecreëerd en mensen meer geld in hun portemonnee overhouden.

De 5 voorstellen zijn:
- Het verdubbelen van de aandelenbelasting (dividendbelasting) van 15 naar 30%;
- Reëele inkomsten uit vermogen progressief belasten door invoering van een toptarief van 50% voor vermogens groter dan een miljoen;
- Het introduceren van een toptarief in de erfbelasting, waardoor
erfenissen groter dan een miljoen zwaarder worden belast;
- Het stimuleren van het kleinere inkomensverschillen binnen een bedrijf;
- Het aanpakken van belastingontwijking door multinationals

Jesse Klaver: Te lang ging de aandacht van de politiek bij nivellering
uit naar herverdeling van middengroepen naar lage inkomens. Maar de echte ongelijkheid komt door de enorme groei van het vermogen van de hyperrijken, de rijkste 2% van dit land. Over het inkomen uit dit vermogen betalen zij veel minder belasting dan de meeste Nederlanders moeten betalen over hun salaris. Dat is onrechtvaardig en economisch niet verstandig. Deze tijd vraagt om nieuwe nivelleringspolitiek waardoor de sterkste schouders ook echt de zwaarste lasten gaan dragen.
”

Bert Jongert (fractievoorzitter): "de tweedeling in onze Nederlandse
samenleving is onaanvaardbaar. GroenLinks Oostzaan is echt blij met deze sterke voorstellen."


Voor meer info KLIK HIER:

________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Verklaring:

GroenLinks steunt deelname aan missie tegen ISIS


GroenLinks geeft steun aan de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen
ISIS. De internationale gemeenschap heeft de plicht burgers te beschermen en de ongekend wrede opmars van ISIS te stoppen. Daar hoort militaire inzet helaas bij, zei Bram van Ojik in de Tweede Kamer. Wel benadrukte hij dat militaire actie alleen succesvol kan zijn als die is ingebed in een lange termijn programma van niet militaire maatregelen, zoals diplomatieke inspanningen, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Zie hier Bram van Ojik in van Oog tot Oog.

________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Peter Leegwater waarnemend burgemeester Oostzaan


Peter Leegwater wordt benoemd tot waarnemend burgemeester van Oostzaan.

peter leegwater

Dat heeft commissaris van de Koningin Johan Remkes besloten na overleg met een delegatie bestaande uit de fractievoorzitters, wethouder en griffier van de gemeente.

zie ook Noord Hollands Dagblad
________________________________________________________

__________________________________________________________


TERUG