GroenLinks Oostzaan

Meld vuurwerkoverlast!

Wat we niet bekend maken, zal ook niet aangepakt worden.

meldpunt

GroenLinks Oostzaan wil misbruik van vuurwerk aanpakken, maar dat kan alleen als we kunnen aantonen dat wij als inwoners (en onze dieren) overlast ervaren. Wat ons gebleken is, is dat mens en dier angst ervaart, de openbare ruimte het ontgeldt en de daarbij komende kosten van deze vernielingen, wij als gemeenschap zelf betalen. Wij vinden dit onacceptabel en hebben in de afgelopen Raad het initiatief genomen een motie vreemd in te dienen. Wij zijn blij met de mede indiening van de VVD en de uiteindelijke steun van de gehele Raad. Zie hier voor de volledige tekst:


Wij roepen u op: Mail de gemeente via vuurwerkoverlast@oostzaan.nl,

bel Overgemeente op 075-6512100 of de politie via 0900-8844.


TERUG