GroenLinks Oostzaan

Zwerfafval aanpakken

Motie Statiegeldalliantie aangenomen

Op initiatief van GroenLinks Oostzaan werd 05 februari jl. een motie vreemd ingediend, mede ingediend door de de PvdA, waarin we uitspreken dat de gemeente Oostzaan zich aansluit en aanmeld bij een breed maatschappelijk gedragen initiatief de Statiegeldalliantie, opgericht door Recycling Netwerk Benelux. zie voor info op
https://statiegeldalliantie.org

Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Een van de oplossingen voor het verminderen van zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van statiegeld naar deze categorie afval. Zo kunnen we bijdragen aan minder vervuiling van ons dorp, Twiske en Oostzanerveld en zorgen we voor een daling van de plastic soep in wateren en zeeën.

De motie werd unaniem aangenomen.
Klik hier voor de motie:

TERUG