GroenLinks Oostzaan

ONJUISTE INFORMATIE ZUIDEINDE EN HET LINT

In de Kompas van dinsdag 20 maart waarschuwt de VVD de lezer om zich geen rad voor de ogen te laten draaien door "de andere partijen".
In deze advertentie gaat over het veiliger maken van het lint, Van de Haal tot het Zuideinde
De suggestie wordt door de VVD gewekt dat alle andere partijen, waaronder GroenLinks, de inwoners van Oostzaan belazeren als het gaat om de verkeersveiligheid en de inrichting van het lint.

Wat is het echte verhaal?

10 juli 2017 is de Raad besloten tot herinrichting van het lint, waarbij de 30 km zones worden uitgebreid naar de Haal, het Noordeinde, De Kerkstraat en het Zuideinde.
Het uiteindelijke voorstel van het College was tot stand gekomen na adviezen van verkeersdeskundigen zoals de politie en de fietsersbond. Een klankbordgroep van bewoners en middenstand pleitten boven op de eerste voornemens zelfs voor nog verdere uitbreiding van de 30 km zones.
Het voorstel is unaniem door de gehele Raad aangenomen.
Wethouder Joop Klinkhamer werd in de vergadering van 10 juli door vrijwel alle geprezen voor zijn daadkracht en het uitgebreid betrekken van omwonenden bij het proces.

Vervolgens is wethouder Klinkhamer aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan het besluit. Samen met inwoners en belanghebbenden is er gekeken hoe de plannen daadwerkelijk te realiseren.

In de Kompas wordt gesuggereerd dat de plannen nu helemaal vaststaan en om die reden van tafel zou moeten. Het is juist zo dat in de verdere uitwerking, wederom samen met belanghebbenden, kan worden bekeken welke aanpassingen gedaan kunnen worden om de veiligheid van fietsers en voetgangers nog groter te maken, waarbij ook rekening wordt gehouden met de parkeerwensen van de middenstand. 30 km op het lint, veiligheid voor fietsers en voetgangers en een goede bereikbaarheid van winkels en horeca. Dat is waar GroenLinks voor staat.

We gaan er vanuit dat u met deze feitelijke uitleg een juiste keus kunt maken met de verkiezing van de nieuwe raad.

Als u verdere feitelijke informatie wil kunt u de raadsvergadering van 10 juli
Hier terugkijken:


TERUG