GroenLinks Oostzaan

Vuurwerkoverlast moet aangepakt worden
Raad steunt unaniem initiatief GroenLinks

Net als GroenLinks, ontvangen andere Oostzaanse partijen uit hun achterban regelmatig meldingen van overlast van (zwaar) vuurwerk. Bewoners ervaren angst, onbehagen en voelen zich onveilig. Zij geven aan dat deze gevoelens niet alleen bij zichzelf voelbaar zijn, maar wat zij veel erger vinden, ook bij hun kinderen en/of (huis)dieren.

Al sinds september horen we de vaak zware knallen en het lijkt elk jaar meer en heftiger. GroenLinks vroeg 15 oktober jl. aan de burgemeester, namens de hele raad, het meldpunt te openen en de impact van deze overlast in kaart te brengen.

GroenLinks maakt zich al jaren druk over deze overlast, maar een zichtbare verandering of aanpak van het probleem lijkt er maar niet te komen. Vorig jaar is er door ons aandringen een speciaal meldpunt binnen de gemeente opengesteld en deze is open. Er moet inzicht komen in de omvang van dit probleem.

f_20181017155059_57059_349713832

Ervaart u vuurwerkoverlast? Meld dit dan bij onze gemeente via vuurwerkoverlast@oostzaan.nl of bel het algemene nummer van Overgemeenten tel. 075-6512100. De meldingen worden gebruikt ter inventarisatie om toekomstig vuurwerkbeleid op te stellen. De gemaakte meldingen leiden in veel gevallen niet direct tot optreden van de BOA. Ziet u een gevaarlijke situatie of gaat uw melding over illegaal vuurwerk? Bel dan de politie, via 0900-8844. Vraag dan wel expliciet om een actie dat men uw melding registreert zodat deze later ook echt terug te vinden is.

Belangrijk is dat u als inwoners van ons dorp de moeite blijft doen uw overlast te melden. Aantonen van de omvang van het probleem is van belang. Alleen zo kunnen wij blijven aandringen op een betere en harde(re) aanpak van deze vorm van criminaliteit.

Cindy de Boer


TERUG