GroenLinks Oostzaan

Struinen door de groene rand, natuur en landschapsbeleving

GroenLinks wethouder Klinkhamer geeft Visie om Oostzaan nog mooier en groener te maken.Oostzaan is een prachtige gemeente met een lange en rijke historie. Dat heeft geleid tot een gevarieerd dorp met een rijke cultuurhistorie en een dorps en groen karakter. De ligging in het hart van het nationaal landschap “Laag Holland” en de kenmerkende kwaliteiten van het omringende landschap, met daarin vele ontelbare watergangen en kleine eilanden in het open veenweidegebied, dragen daar in belangrijke mate aan bij. In diverse visies en plannen is beleid met betrekking tot het gemeentelijk groen reeds gedeeltelijk verwoord. Het ontbrak echter nog aan een duidelijke visie die op de lange termijn het toekomstbeeld van de groenstructuur beschrijft. Deze visie van de gemeente Oostzaan geldt voor de komende 10 jaar. Dit betreft zowel de gewenste structuur op dorpsniveau van de kern Oostzaan, als op de afzonderlijke buurtniveaus binnen de kern.

Groenstructuurvisie Oostzaan 2027

Foto 14-02-18 om 10.5802

TERUG