GroenLinks Oostzaan

Voorstel GroenLinks voor verlichting boven zebrapaden aangenomen

Maandag 6 november j.l heeft GroenLinks een pleidooi gehouden voor meer verlichting boven zebrapaden. De wethouder heeft al prima initiatief getoond door boven het zebrapad in het Zuideinde LED verlichting te plaatsen. Wij zien dit ook graag bij andere zebrapaden.

Cindy de Boer gemeenteraadslid: "wij zijn al jaren bezig om Oostzaan verkeersveiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Alle woonwijken zijn bv al 30 km zones. We hebben hard gewerkt om ook een veilig verkeersplan te krijgen voor het Lint, dus Zuideinde, Kerkstraat en Noordeinde en de Haal.

De wethouder is voortvarend van start gegaan en na intensief overleg met o.a. bewoners, fietsersbond en politie is de Kerkbuurt nu in uitvoering. Wij blijven altijd kijken naar waar verbeteringen mogelijk zijn en verlichting boven zebrapaden is hier een voorbeeld van. Ik ben dan ook blij dat onze motie is aangenomen."


Lees hier de motie:

TERUG