Motie vreemd nr. 19

Onderwerp: Kinderpardon


De Raad van de gemeente Oostzaan bijeen op 1 oktober 2018,

De raad,


Constaterende dat,

- er brede steun leeft om in de gemeenschap gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven omdat het thuis van deze kinderen hier ligt;

Overwegende dat.
- het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;

Constaterende verder dat;
- het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen;


Toelichting,

In de raad van 23 januari 2012 heeft GroenLinks, samen met CDA, D66, Fractie Julius en PvdA, een soortgelijke motie ingediend. Het is triest om te constateren dat ruim 6 jaar later wij wederom genoodzaakt zijn een motie hierover in te dienen waarin wij onderstaande verzoeken aan het college. Een soortgelijke motie als deze is al in vele gemeente aangenomen.

Verzoekt het college:

- bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon,

- en tevens via de VNG druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om een oplossing te vinden voor deze groep kinderen,


En gaat over tot de orde van de dag


Fracties:
GroenLinks,
CDA
D66
PvdATERUG