Motie vreemd aan de orde van de dag nr. ….. (in te vullen door griffier)
Onderwerp: Van Geloven

Constaterende dat

- Van Geloven heeft besloten de vestiging van haar krokettenfabriek in Oostzaan per 1 november 2018 gaat sluiten om de productie vervolgens in Tilburg voort te gaan zetten

Overwegende dat
- De vestiging in Oostzaan een goedlopende en winstgevende fabriek is;
- Dat sluiting in die zin geen grond heeft;
- Daarmee 60 mensen hun baan gaan verliezen ;
- Gezien de gemiddelde leeftijd van 52 jaar en de specifieke deskundigheid langdurige werkloosheid te verwachten is;
- Het hier o.a. gaat om inwoners van Oostzaan en Zaandam;
- De vaardigheid om unieke producten als van Dobben- en Kwekkeboom kroketten te produceren verloren dreigt te gaan;

Spreekt uit

- Dat de voorgenomen bedrijfssluiting een persoonlijke tragedie is voor de medewerkers en nadelig voor de Oostzaanse werkgelegenheid

Draag het College op

- Zo spoedig mogelijk met de directie van Van Geloven in gesprek te gaan met als inzet en beoogd resultaat dat de bedrijfsactiviteiten van de krokettenfabriek en de werkgelegenheid in Oostzaan behouden blijft.

- Zo spoedig mogelijk ook in gesprek gaat met de personeelsgeleding van Van Geloven om met hen te onderzoeken hoe bedrijf en werkgelegenheid behouden kan blijven;

- Deze motie direct na te zijn aangenomen te delen met de verantwoordelijk wethouder en de voorzitter van ZON in Zaanstad om samen met hen te vechten voor het behoud van Van Geloven in Oostzaan


en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van GroenLinks

A.F.B. Ronner

TERUG