Motie nr
Uitbreiding verlichting boven voetgangersoversteekplaatsen


De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 06 november 2017

Gehoord de beraadslaging,

Constateert dat:

De geplaatste ledverlichtingsarmaturen boven 1 van de voetgangersoversteekplaatsen (verder zebrapaden genoemd) op het Zuideinde gezorgd heeft voor goede zichtbaarheid van dit zebrapad. Voetgangers zijn hierdoor duidelijk zichtbaar geworden voor het overige verkeer. De verkeersveiligheid is met een kleine ingreep zeer vergroot.

Constateert dat:

Er gepland staat dat er grootonderhoud gepleegd gaat worden aan het Zuideine en de Kerkstraat waarbij we aannemen dat zebrapaden die daar reeds zijn en bij eventueel nieuw aan te brengen zebrapaden tevens dergelijke ledverlichtingsarmaturen worden aangebracht boven de zebrapaden.

Verzoekt het college:

Te kijken of het zebrapad in de Kerbuurt welke nog niet is voorzien van de voornoemde ledverlichting meegenomen kan worden. Dit kan volgens ons meegenomen worden bij het groot onderhoud Zuideinde en Kerkstraat of bij het reeds gestarte proces van het stapgewijs vervangen van oude verlichting naar ledverlichting in Oostzaan. Voor deze vervanging is al budget vrij gemaakt.

Toelichting:

De aangebrachte verlichting maakt dat de zebrapaden nu zeer goed zichtbaar zijn voor het overige verkeer. Hierdoor is de veiligheid voor gebruikers van de zebrapaden zeer vergroot.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van GroenLinks
Bert Jongert
Arjen Ronner
Cindy de Boer

Mede ondertekend door:

GroenLinks Gemeente Belangen D66PvdA VVD CDA

Aangenomen/verworpen (in te vullen door griffier)

Voor Tegen

 1. 1 MW.R.M. Dral
 2. 2 Dhr E.A.M.A. Stokvis
 3. 3 Dhr R. Blokzijl
 4. 4 Mw. J.G. Lagerwaard
 5. 5 Dhr A.C. Jongert
 6. 6 Dhr A.F.B. Ronner
 7. 7 Mw C. de Boer
 8. 8 Dhr M. Olij
 9. 9 Mw J.C. van der Blom
 10. 10 Dhr T. Flens
 11. 11 Dhr. J. Ras
 12. 12 Mw M.C.J. Bisseling
 13. 13 Dhr P. de Wit

TERUG