GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:

Datum: 18 oktober 2016

Onderwerp: OFC


Inleiding

Dank voor uw brief van 4 oktober (door raad ontvangen op 12 oktober) waarin u onze raadsvragen 48/16 en 49/16 beantwoord. De beantwoording van de vragen roepen wel nieuwe vragen op:
  1. Bij raadsvragen 48/16 geeft u als antwoord op vragen 3 en 4 dat informatie over het onderzoek is te verkrijgen via het FIOD en Landelijk Parket. Bent u bereidt deze informatie op te vragen en, al dan niet vertrouwelijk, te delen met de gemeenteraad?
  2. U geeft als antwoord op vraag 5 (wederom 48/16) dat de gemeente geen detailkennis heeft van de inkomsten en bijdrage van OFC. Ook geeft u aan de subsidie van circa € 12.800,- bedoeld is voor breedtesport en niet voor topsport of betaald voetbal. Wanneer u geen detailkennis heeft hoe weet u dan dat de subsidie niet (ook) gebruikt wordt voor topsport of betaald voetbal?
  3. Het college geeft aan bij beantwoording van vraag 8 (48/16) dat er open communicatielijnen zijn met het bestuur van OFC. Echter ook geeft u aan dat de gesprekken zich beperken tot vergunningen en veiligheidsaspecten die samenhangen met het eerste elftal. Kunt u de open communicatielijnen gebruiken om het OFC bestuur te vragen om inzicht te geven in de onderlinge relaties (en eventuele geldstromen) tussen het bestuur van OFC en het bestuur van Stichting Topvoetbal Oostzaan?
  4. U geeft aan in beantwoording op vraag 4 (49/16) dat u met verschillende partijen contact heeft gehad. Daarbij noemt u niet het bestuur van OFC of het bestuur van de Stichting Topvoetbal Oostzaan. De beide genoemde besturen hebben een gezamenlijk persbericht uitgebracht waarin staat dat: Volgens de politie betrof de vondst een hoeveelheid extacy die net iets meer was dan toegestaan voor eigen gebruik” Dit persbericht is op de website van OFC geplaatst op 30 september 2016 om 11:15 uur.In de brief die het college aan de raad heeft geschreven blijkt echter dat het gaat om 114,4 gram harddrugs en 58 tabletten MDMA. Dit is circa 230 X de ‘toegestane’ hoeveelheid, zoals uit dezelfde brief blijkt. Dit is dan nog exclusief de gevonden pillen. Bent u bereidt om het bestuur van OFC en het bestuur van de Stichting Topvoetbal Oostzaan als nog in te lichten en te vragen om het persbericht van de juiste informatie te voorzien?
  5. Vraag 9 en 10 (49/11) luiden als volgt: Is de KNVB op de hoogte gebracht dat er harddrugs zijn gevonden op het kantoor van de Stichting Topvoetbal Oostzaan? Zo ja, wat is hun reactie? Wanneer wij uw beantwoording goed begrijpen is dat niet gebeurt. Er heeft zich een significante ontwikkeling voor gedaan namelijk het openbaar worden van de vondst van 114,4 gram harddrugs en 58 MDMA tabletten. Waarom is er geen contact opgenomen met of is deze informatie gedeeld met de KNVB?


Namens de fractie van GL,
Bert Jongert


TERUG