GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.: 21/16

Datum: 20 april 2016

Onderwerp: Presentatie herbouw Blauwe Poort

Inleiding

Op maandag 4 april 2016 heeft Jan Sicco Abma (Recreatie Noord-Holland nv) tijdens de commissie Wonen, Leven, Mobiliteit een presentatie gehouden over de herbouwplannen van het horecagebouw Twiske Poort. Recreatie Noord Holland is de initiatiefnemer voor het geven van de presentatie en heeft de regie over de herontwikkeling van de grond.

Vragen

 1. In het bestemmingsplan staat dat de horecagelegenheid de recreatieve activiteit moet ondersteunen. Uit de presentatie blijkt dat in de praktijk het tegenovergestelde gebeurt. Klopt dat?
 2. Uit de presentatie blijkt dat de verzekering twee jaar de tijd geeft om met herbouw te beginnen. In juni 2016 moet dus worden begonnen met herbouw van het oude restaurant. Wat zijn de (financiële) gevolgen als dit niet gebeurt? En waarom wordt de Oostzaanse raad hier zo laat van op de hoogte gesteld?
 3. Waar en hoe is er aan meer achtergrondinformatie te komen over 'Moduflex'?
 4. Waarom is er gekozen voor een modulair bouwsysteem?
 5. Er wordt in de presentatie gesproken over 'duurzame bouw'. Duurzaamheid heeft in het Engels twee verschillende vertalingen: 1. Durability slaat op de duurzaamheid en technische levensduur van een product. 2. Sustainability omvat zowel de economische, sociale als milieu-aspecten van het bouwen. Wat is in dit geval precies de definitie van 'duurzaam' en in hoeverre is bewezen dat deze manier van bouwen 'duurzaam' is?
 6. Er wordt in de presentatie gesproken over het gebruik van 'natuurlijke materialen'. In hoeverre is er bij de keuze van deze materialen rekening gehouden met duurzaamheid (sustainability)?
 7. Waarom is er niet gekozen voor klimaatneutraal bouwen?
 8. Er wordt op dit moment gezocht naar exploitanten 'breed op recreatiegebied', blijkt tijdens de presentatie. Aan welke voorwaarden moet een exploitant voldoen om aanspraak te maken op het nieuwbouwplan? (Dus: Hoe breed is 'breed' precies? Concreet?)
 9. Bestaat de mogelijkheid dat er straks ook overnacht kan worden?
 10. Hoe openbaar wordt het terrein? Blijft het omsloten door een hekwerk?
 11. In de presentatie wordt aangegeven dat eind mei 2016 het 'nummer 1 plan' wordt aangewezen. Wie en op welke manier besluit wat het 'nummer 1 plan' is?


Namens de fractie van GroenLinks

Hester Stroo


__________________________________________________________

TERUG