GroenLinks Oostzaan

Gehele Gemeenteraad draagt college op helderheid te verschaffen over financieringsstromen binnen OFC en de herkomst van dit geld
 
De gehele gemeenteraad van Oostzaan heeft een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen om helderheid te verkrijgen
over de herkomst van het geld dat betaald wordt aan spelers en begeleiding van het eerste elftal. De raad wil dit weten vanaf 2016.
Hieronder vind u een deel (samenvatting) van de motie.
De gehele motie kunt u hier lezen

(Deel) Motie:

De gemeente(raad) wenst geen enkele directe maar ook geen indirecte betrokkenheid met een situatie waarbij niet helder vaststaat dat de inzet van middelen niet volledig navolgbaar en wettelijk is. De gemeenteraad wil niet dat een voor witwassen veroordeeld persoon enige rol of verantwoordelijkheid heeft bij een vereniging die juist een voorbeeld functie zou moeten vervullen voor de Oostzaanse jeugd
Toelichting: 
In het kantoor van Stichting Topvoetbal Oostzaan zijn eerder 114,4 gram harddrugs en 58 pillen MDMA gevonden. Dit naast de veroordeling van de sponsor voor witwassen. Dit zijn zware misdrijven. Een vereniging met een grote jeugdafdeling kan niet aan deze praktijken worden blootgesteld. Dit betekent:
  1. Kinderen en tieners moeten kunnen sporten zonder dat op en rond de vereniging criminele activiteiten plaatsvinden.
  2. Dat de gemeente deze activiteiten met subsidie en het beschikbaar maken van sportvelden faciliteert.
Er zijn al vele vragen gesteld aan het college over deze onwenselijke ontwikkeling waarbij de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Dit is zeer bedreigend voor de Nederlandse rechtstaat. De rechter heeft nu gesproken en het is nu tijd voor concrete acties.
Het bestuur van OFC lijkt geen enkele actie te ondernemen om de banden met (en de financiële stromen van) de geldschieter te verbreken. In ieder geval tot voor kort was de geldschieter bestuurslid van de Stichting Topvoetbal Oostzaan. Ook een bestuurslid van OFC was lid van bestuur STO. Daarnaast betaalt OFC, volgens hun begroting, in seizoen 2018/2019 circa 55.000 euro aan STO. Ook in seizoen 2019/2020 lijkt een substantieel deel van de begroting naar deze stichting te gaan. De verwevenheid lijkt dus zo groot dat het niet aannemelijk geacht mag worden dat dit bestuur tot actie overgaat.
Ook van een andere belangrijke speler, de KNVB, lijkt weinig tot geen actie te verwachten. Dit ondanks hun mooie woorden op hun website over integriteit.
Een college en gemeenteraad is niets waard als deze niet hard durven optreden tegen ondermijnende praktijken. Beide moeten durven opstaan om hun burgers en rechtstaat te beschermen. 15 juni verscheen in NRC een stuk van Folkert Jensma onder de titel: ‘Zware misdaad en een onmachtig bestuur’. Dit gaat onder meer over de ‘Taskforce Brabant Zeeland’.  Een citaat: “Uitgangspunt was: met alleen strafrecht kan het niet meer. Het hele bestuur moet meedoen.” Ander citaat uit dit artikel: “vaak ontbrak bestuurlijk de wil en vooral de durf.” In Oostzaan moet het college en gemeenteraad willen en durven optreden in deze situatie.
Daarnaast is het recent verschenen rapport “De Achterkant van Amsterdam” van Pieter Tops en Jan Tromp belangrijk en wordt veelvuldig aangehaald. Ook hierin wordt OFC als casus genoemd. (pagina 32)TERUG