GroenLinks Oostzaan


GroenLinks stelt vragen aan Provincie inzake ontwikkeling Twiske

GroenLinks heeft de provincie om opheldering gevraagd door een standpunt uit te spreken inzake de ontwikkelingen in het Twiske. Een Natura2000 gebied is wettelijk beschermd tegen verstoring en vindt de provincie dat een camping in een dergelijk gebied past.In de beantwoording houdt de provincie zich eigenlijk op de vlakte en stelt dat de gemeente Oostzaan moet bepalen of er wel of geen camping komt.  GroenLinks blijft in ieder geval streven naar een onverstoorde en rustig Twiske.

Klik hier voor de vragen en de antwoorden. 


TERUG