GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Harddrugs gevonden bij Stichting Topvoetbal Oostzaan

De gemeenteraad van Oostzaan heeft een brief
(klik hier voor de brief) van het college ontvangen waarin wordt aangegeven dat er 114,4 gram harddrugs en 58 tabletten MDMA is gevonden op het kantoor van Stichting Topvoetbal Oostzaan ontvangen. In deze brief wordt aangegeven dat de gevonden hoeveelheid harddrugs ruimschoots de getolereerde hoeveelheid van 0,5 gram die wordt gezien als ‘persoonlijk gebruik’ overschrijdt; het betreft hier dus een z.g. handelshoeveelheid

De burgemeester heeft vanuit zijn bevoegdheid zijn (beperkte) middelen ingezet en een waarschuwing doen uitgaan.

Het betekent ook dat de situatie is veranderd. Het eerst leek te gaan om belasting ontduiking en daar is nu druggerelateerde criminaliteit bij gekomen.

Het is van belang dat we duidelijk krijgen wat precies de relatie is tussen de gemeente en de Stichting Topvoetbal Oostzaan.

Ook willen we weten wat dit, voor ons nieuwe feit, betekent voor het onderzoek.

De fractie van GroenLinks heeft n.a.v. de ontstane situatie wederom een aantal vragen:

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:

Datum: 28 september 2016

Onderwerp: OFC

Inleiding
Wij hebben een brief van het college aan de raad waarin wordt aangegeven dat er 114,4 gram harddrugs en 58 tabletten MDMA is gevonden op het kantoor van Stichting Topvoetbal Oostzaan ontvangen. In deze brief wordt aangegeven dat de gevonden hoeveelheid harddrugs ruimschoots de getolereerde hoeveelheid van 0,5 gram die wordt gezien als ‘persoonlijk gebruik’ overschrijdt; het betreft hier dus een z.g. handelshoeveelheid

De burgemeester heeft vanuit zijn bevoegdheid zijn (beperkte) middelen ingezet en een waarschuwing doen uitgaan.

Het betekent ook dat de situatie in die zin is veranderd dat het eerst leek te gaan om belasting ontduiking en dat het nu ook om (zware) druggerelateerde criminaliteit gaat.

Het is van belang dat we duidelijk krijgen wat precies de relatie is tussen de gemeente en de Stichting Topvoetbal Oostzaan.

Ook willen we weten wat dit, voor ons nieuwe feit, betekent voor het onderzoek.


Wij hebben n.a.v. de ontstane situatie de volgende vragen:
  1. Het gaat hier om nieuwe strafbare feiten. Hoe gaat het Openbaar Ministerie hiermee om? Is er al meer bekend over het lopende onderzoek?
  2. Wat zijn de relaties van de gemeente met : OFC, Stichting Topvoetbal Oostzaan en Stichting Sportcomplexen Twiskeweg? En kan het college de onderlinge relaties tussen OFC - Stichting Topvoetbal Oostzaan en Stichting Sportcomplexen Twiskeweg in kaart brengen?
  3. Als er een (indirecte) relatie is tussen Stichting Sportcomplexen Twiskeweg en Stichting Topvoetbal Oostzaan hoe gaat het college hier dan mee om?
  4. Neemt het college nog verdere stappen naast deze openbare brief? Zijn andere betrokkenen (denk aan bestuur OFC en de KNVB) op de hoogte gebracht? Komt er bv een persbericht? Of worden er nog anderszins stappen ondernomen?

Toelichting:
Wij zijn geconfronteerd met de vondst van harddrugs op het kantoor van de Stichting Topvoetbal Oostzaan. Wij willen duidelijkheid krijgen over mogelijke (indirecte) relaties tussen de genoemde stichting en de gemeente. Gezien de onrust die deze nieuwe ontwikkeling in het dorp brengt willen wij ook graag duidelijkheid van het Openbaar Ministerie hoe het verloop is van het onderzoek.

Namens de fractie van GL,
Bert Jongert

__________________________________________________________

TERUG