GroenLinks Oostzaan

Met elkaar de geldstromen in stand houden

OOSTZAAN – Het Rijk en de afzonderlijke gemeenten schoten na het afkondigen van de coronacrisis snel te hulp om ondernemers, verenigingen en stichtingen in hun acute financiële zorgen te verlichten. Ook de gemeente Oostzaan is met extra maatregelen gekomen. Maar wat als de coronacrisis nog heel lang aanhoudt? Het Kompas in gesprek met Rob Monen, wethouder Economische Zaken en Financiën.

522044d4-5031-4617-bdc6-920e5a4bdcd0_thumb840
Rob Monen heeft met Economische Zaken en Financiën een zware portefeuille in beheer. Vooral nu. ((Foto: Rodi Media/MvS))

Rob Monen heeft met Economische Zaken en Financiën een zware portefeuille in beheer. Die heeft flink aan gewicht gewonnen toen de coronacrisis uitbrak. “Het is redelijk hectisch deze periode,” geeft hij toe, en dat zal niemand verbazen. “De crisis startte in maart op en is in sneltreinvaart op ons afgekomen. Dit wordt serieus, besefte ik. Oostzaan is een ondernemend dorp met veel bedrijven en veel daarvan zijn direct getroffen, zoals de foodsector, horeca en kappers. Wat kunnen we als gemeente doen voor de ondernemers, verenigingen en stichtingen die het nu heel zwaar hebben? Die vraag hebben we binnen het college meteen gesteld.”

Open brief
Het heeft geleid tot een open brief aan de betrokkenen waarin snelle noodmaatregelen en oplossingen werden aangekondigd om de eerste financiële zorgen weg te nemen. Daar kwamen kort daarna extra maatregelen bovenop. Er is positief op gereageerd.

Monen: “Alles staat onder druk. Dat geldt zeker ook voor De KunstGreep en de sporthal. We benadrukken dat ondernemers ons kunnen bellen als ze in acute nood zitten. Als gemeente kijken we dan wat wel en niet kan. Dat is kenmerkend voor een kleine gemeenschap als Oostzaan. Maar we doen ook een beroep op een stukje solidariteit van de eigen inwoners. Blijf de contributies aan de verenigingen en stichtingen betalen. We hebben een goede basis gelegd met onze maatregelen, en ik ben tevreden over het tempo waarin het allemaal is geregeld, maar we moeten de financiële stromen in stand houden. Dat is onze belangrijkste boodschap.”

Korte periode is te overbruggen
De crisis houdt Rob Monen dagelijks bezig. Een korte periode is naar zijn mening te overbruggen. Maar wat als het allemaal lang gaat duren voordat het normale dagelijks leven weer op gang komt en iedereen, ondernemers voorop, zich vrijer kan bewegen? Hij maakt zich daar best zorgen om. De zorgen zijn op zijn plaats, en dat wordt onderstreept door de voorspelling van het IMF dat de economie met 7,5 % zal teruglopen. De overheid heeft al geld beschikbaar gesteld, maar het is niet uitgesloten dat daarnaast de gemeenten nog meer eigen middelen zullen moeten aanspreken.

Reëel scenario
Het is een reëel scenario, vindt Monen: “Ik houd er rekening mee dat het nog lang kan duren voordat de economie weer op gang komt. We zitten echt in zwaar weer. Tien jaar geleden zaten we ook in een crisis. Vergeleken met toen is de werkloosheid nu laag, maar die zal toch ook groeien. Daar hebben we ook mee te maken. We moeten nu de voorzieningen in stand houden. De bedrijven, verenigingen en stichtingen moeten overeind blijven. Dat heeft nu onze prioriteit. Daarna is de situatie ongewis. Als gemeente bieden we ondersteuning, maar we vragen ook iets van de burgers. Met elkaar moeten we de geldstromen op gang houden. Dat is en blijft onze centrale boodschap.”Door: Marcel van Stigt maandag 20 april 10:09 – 2020

TERUG