GroenLinks Oostzaan

Motie behoud groen aangenomen!

Maandagavond heeft ons raadslid Noah van Dansik een motie ingediend over behoud van openbaar groen. Dit was naar aanleiding van bezorgde geluiden vanuit het dorp over bomen en struiken die op veel plekken werden weggehaald zonder dat daar groen voor terug kwam. De motie roept het college op per direct te stoppen met het weghalen van groen zonder eerst een plan en financiering te hebben voor nieuw groen.
Wethouder Dral raadde de motie af omdat er planmatig gewerkt wordt en de raad daarover binnenkort aanvullende info toegestuurd krijgt. De VVD was van mening dat – gelet op de toezegging van de wethouder - het wellicht verstandiger was de toegezegde informatie af te wachten. Het CDA sloot zich op dit moment in het debat aan bij de wethouder en zei tegen te stemmen. Er werd door de PvdA gereageerd op wethouder Dral dat als zij gelijk zou hebben en er wél planmatig gewerkt zou worden, dat deze motie dan geen kwaad zou kunnen omdat het in dat geval niets zou veranderen. Hierop haalden wij verschillende voorbeelden uit het dorp aan, zoals de struiken op de Lisweg, waar vooralsnog geen groen is teruggekomen voor de gekapte struiken en bomen. Nog steeds vond de VVD dat wij onze motie moesten aanhouden tot na de aanvullende informatie van het college waarin duidelijkheid zou komen over eventueel nieuw groen. D66 kaartte hierop terecht aan dat we al een hele tijd wachten op een beheerplan, dat al klaar had moeten zijn. De motie aanhouden was voor ons geen optie omdat het broedseizoen weer is begonnen, en we daarom niet kunnen wachten op een beheerplan dat maar niet komt. De motie werd dus in stemming gebracht als steun in de rug voor het college. D66 en PvdA steunden de motie, en de VVD stemde tegen. Het CDA besloot uiteindelijk verdeeld te stemmen, waardoor met een nipte meerderheid van 7 tegen 6 de motie toch werd aangenomen.

WhatsApp Image 2019-04-16 at 14.23.11 (1)
We zijn erg blij dat dankzij onze motie nu geen openbaar groen meer wordt verwijderd zonder concreet plan voor nieuwe beplanting. Ook zijn we blij met de toezeggingen die de wethouder tijdens het debat heeft gedaan. Zo heeft ze aangekondigd dat de kapvergunning voor de bomen op de Brasem is ingetrokken, en dat er in samenspraak met bewoners wordt nagedacht over nieuw groen in het dorp.

WhatsApp Image 2019-04-16 at 14.23.11-1TERUG