GroenLinks Oostzaan

GEMEENTERAAD OOSTZAAN NEEMT MOTIE "FINANCIËLE TRANSPARANTIE OFC" AAN.

Motie van D66, CDA, VVD en GroenLinks


Naast de onderzoeken in het RIEC (
Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit) verband heeft het college een extern forensisch accountant ingehuurd om de toegezegde documenten/informatie door bestuur van OFC te beoordelen.
Uit antwoorden van portefeuillehouder (mail vrijdag 19 juni en bevestigd in gemeenteraad van 29 juni) blijkt dat ook deze externe forensisch accountant nog steeds niet over alle noodzakelijke en toegezegde documenten kan beschikken.
Het Openbaar Bestuur moet bij een relatie met een vereniging het vertrouwen hebben, en dit wordt ondersteund door financiële openheid van de vereniging wanneer daar om gevraagd wordt, dat alles in orde is. Door de handelwijze van het bestuur van de vereniging en het traineren van de gevraagde financiële openheid is dit vertrouwen ernstig geschaad en rest het Openbaar Bestuur niets anders dan de relatie te herijken.
De 4 partijen hebben met de ingediende, en aangenomen, motie hiertoe een stap gezet.

lees de motie hier:


TERUG