GroenLinks Oostzaan

Motie tijdelijk algeheel vuurwerkverbod aangenomen door gemeenteraad

Het is waarschijnlijk dat het Corona virus komende jaarwisseling helaas nog steeds onder ons is. Daarom heeft Noah van Dansik namens GroenLinks een motie ingediend om een tijdelijk algeheel vuurwerkverbod in te stellen. Gelukkig heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. De volgende argumenten gaven daarbij de doorslag:
  • het afsteken van vuurwerk een activiteit is die gepaard gaat met samenkomsten van groepen mensen;
  • in het kader van het tegengaan van de verspreiding van Corona samenkomsten zoveel mogelijk uit de weg moeten worden gegaan;
  • jaarlijks honderden patiënten worden opgenomen of behandeld voor vuurwerkletsel (1300 afgelopen jaarwisseling);
  • dit aantal de afgelopen jaren alleen maar gestegen is;
  • de zorg op dit moment al overbelast is door de Corona pandemie;
  • de oproep om komende jaarwisseling het afsteken van vuurwerk te verbieden gesteund wordt door de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Nederlandse BOA Bond,

De gehele motie hier

Zie ook de Orkaan


TERUG