GroenLinks Oostzaan

Op 4 februari 2019 heeft uw raad de motie van Groen Links en VVD aangenomen om:
  • De gemeente aan te melden op de website van de Nacht van de Nacht
  • Op de website van de gemeente bekend te maken dat Oostzaan zich heeft aangemeld en hoopt dat ook bedrijven en inwoners mee willen doen.

Om de “Nacht van de Nacht”
(zaterdag 26 oktober 2019) goed onder de aandacht te brengen worden de volgende acties uitgevoerd:

1. Er wordt een persbericht verspreid waarin bewoners en ondernemers worden opgeroepen ook mee te doen met de Nacht van de Nacht. Ook wordt daarin vermeld dat er licht van eigen locaties wordt gedoofd.
2. Dit persbericht wordt ook alvast gedeeld met de ondernemersvereniging van Oostzaan, zodat winkels en bedrijven zich ook kunnen aansluiten.
3. Er wordt een bericht opgenomen in onze eigen communicatiekanalen.
4. De gemeente is aangemeld op de website van de Nacht van de Nacht.

De gebouwen van de gemeente waarvan het licht gedoofd wordt zijn:
- Gemeentehuis en de Kunstgreep (niet de noodverlichting);
- De brandweerkazerne;
- De gemeentewerf.TERUG