GroenLinks Oostzaan

Het Plan van Aanpak Oostzanerveld ziet er goed uit. Voor het eerst in jaren ligt er een voorstel waarover de Oostzaanse raad kan debatteren en waarmee de wethouder om de tafel kan met onder andere buurgemeenten, eigenaren, (toekomstige) beheerders en boeren, de provincie en Staatsbosbeheer.

2018-01-27 oostzanerveld 05

Er leven nog veel vragen. Voor GroenLinks is het bijvoorbeeld belangrijk dat er een duidelijke aanpak komt hoe beheerders en eigenaren beloond worden voor hun inspanningen het Oostzanerveld in stand te houden. Dat zien we nog niet terug. Dit Natura2000 gebied is uitermate kostbaar en belangrijk voor (schaarse) planten en dieren.. en daar willen we in investeren.

Lees hier de raadsvragen en antwoorden.TERUG