GroenLinks Oostzaan


Raad van Oostzaan neemt standpunt in over ambitiedocument Twiske Waterland.
Raad van Oostzaan neemt standpunt in over de zienswijze van Oostzaan op het ambitiedocument van Twiske-Waterland.
In dit document geeft het bestuur van het recreatieschap aan welke recreatieve mogelijkheden zij in het Twiske ziet.
In de raad van 25 november heeft GroenLinks 8 amendementen ingediend. Al deze amendementen zijn aangenomen. Op voorstel van GroenLinks is 1 Amendement samengevoegd met een amendement van D66 Ook heeft GroenLinks andere amendementen gesteund of mede ondertekend die de juiste koers aangaven. De zienswijze is met deze wijzigingen met algemene stemmen aangenomen.

Dit betekent dat de zienswijze behoorlijk aangescherpt is om zo ons fantastische Twiske beter te beschermen.

Lees hier de amendementen

Alleen de VVD was op een aantal punten tegen aanpassingen.
TERUG