GroenLinks Oostzaan

Raadsvragen nav ingezonden brief bestuurslid Stichting Sportvelden Twiske (SST)

De fractie van GroenLinks heeft uit een ingezonden brief van het bestuurslid Joosten in het NHD begrepen dat er “tienduizenden euro’s” (juridische) kosten zijn gemaakt door de SST. Deze stichting beheert de sportvelden in het Twiske. Ook de gemeente levert een bestuurslid. N.a.v. deze brief heeft de fractie de volgende vragen:
  • Is er een begroting 2020/2021 van SST?
  • Zo ja, welke kosten staan hier precies in?
  • Zo nee, wanneer komt die en kan deze gedeeld met gemeenteraad?
SST is een stichting die bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeente, een vertegenwoordiger van OFC en een onafhankelijk lid.

De verdere vragen vind u hier


TERUG