GroenLinks Oostzaan

Reactie concept omgevingsvisie Oostzaan

Pff, gelukkig, het is ‘maar’  een concept omgevingsvisie. Aan de hand van alle bijdragen en zienswijzen en natuurlijk de hartverwarmende petitie (5000 tekenden tegen overnachtingen en grote festivals in het Twiske!) gaat het bureau Witteveen dit concept herschrijven. 
Dat wordt nog wel een klus voor ze. GroenLinks alleen al heeft meer dan 100 vragen/suggesties en wijzigingsverzoeken. Voor ons ook de grote vraag: na alle inspraakrondes waar de woorden ‘wonen’ ‘natuur’, ‘biodiversiteit’, ‘rust’ en ‘ruimte’  door de ruimtes galmden er toch een document ligt die Oostzaan inricht voor de toerist? Wat is er gebeurd met de bijdragen van amendementen, moties, insprekers, stemverklaringen? En eigenlijk herkennen we de voorloper, het Koersdocument van juni 2020, er nauwelijks in terug.

DJI_0037

GroenLinks knokt al meer dan 25 jaar luid en duidelijk voor behoud en verbetering Oostzanerveld, t Twiske, groen in het dorp en rust en ruimte.  Naar aanleiding van grootse plannen van Het Twiske-bestuur heeft GroenLinks een openbare avond georganiseerd in het gemeentehuis. We startten toen de campagne ‘‘t Twiske geen pretpark!’. De opkomst was zo groot dat de mensen in de hal stonden. De plannen bevatten onder ander een doorvaart van de Ringvaart naar de Stootersplas, extra ontsluitingsweg via het Twiske, grote extra parkeerplaatsen, boomhutten, huisjes en zo meer.
Dankzij de grote opkomst die avond zijn de plannen in de la verdwenen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we die plannen verpakt in andere woorden weer terug zien komen.
Nergens in de omgevingsvisie zijn de belangen van Oostzaanse dieren en planten in doelen gegoten. Wat gaan we doen vóór de grutto’s, smienten, egels, Noorse woelmuizen en zeldzame varens en mossen zowel in t Twiske als Oostzanerveld als in het dorp zelf? Er wordt verwezen naar de provincie, als het gaat om ruimte voor natuur. Maar zou de omgevingsvisie niet moeten gaan over wat Oostzaan wil?
Op onze website en bij de ingekomen stukken ziet u onze lange lijst waarmee de wethouder verder kan. GroenLinks gaat er natuurlijk alles aan doen om hier een mooie Oostzaanse visie van te maken.


Uitgebreide reacties GroenLinks hier.


TERUG