GroenLinks Oostzaan

Burgemeester: KNVB had actievere rol moeten en kunnen spelen tegen ondermijning bij OFC
Criminele inmenging bij Sportclubs. KNVB doet weinig

De burgemeester van Oostzaan komt tot een aantal aanbevelingen:
Aanbevelingen

Met veel herkenning trof ik in het rapport een aantal aanbevelingen die ik van harte ondersteun en graag onder uw aandacht wil brengen, mede door mijn ervaringen gedurende mijn gehele ambtsperiode. Hieronder geef ik de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport weer. Weerbaarheid Sportclubs zouden zich bewust moeten zijn en kennis moeten nemen van de handvatten die zij hebben om inmenging van criminelen in hun vereniging te kunnen voorkomen. Zij kunnen het onderwerp agenderen op hun ledenvergadering en onderzoek doen naar ogenschijnlijke respectabele ondernemers, alvorens met hen in zee te gaan. Preventiemaatregelen De sportverenigingen kunnen een aantal, relatief eenvoudige, preventiemaatregelen treffen.

Het gaat om de volgende gedragsregels:
 • waarborgen van transparantie in de geldstromen;
 • werken met formele contracten;
 • geen contante betalingen, ook niet door derden, aan spelers;
 • verantwoorden van naturabijdragen;
 • niet in zee gaan met onbekende grote sponsors;
 • spreiden van het aantal sponsoren, dus niet te afhankelijk worden van enkele bedrijven of personen;
 • voeren van gesprekken met financiers door meerdere personen;
 • hanteren van het vier ogen principe;
 • het stellen van realistische prestatiedoelen;
 • zorgen voor checks en balances in de organisatie;
 • zich verbinden aan de Code Goed Sportbestuur Nederland;
 • Externe accountant;
 • VOG voor externe rechtspersonen, sponsoren, donateurs en trainers;
 • Verkennen rol voor Centrum Veilige Sport Nederland.

De lokale sportakkoorden kunnen een goed drager zijn voor te maken afspraken over gedragsregels tussen gemeente en sportclubs. Heel specifiek vanuit de portefeuille van de burgemeester wil ik op grond van mijn ervaringen gedurende mijn ambtsperiode hieraan de volgende aanbevelingen toevoegen:
 • actieve detectie van criminele inmenging door bijvoorbeeld het toepassen van het instrument van het fenomeen onderzoek;
 • een gezamenlijke aanpak vanuit de aan de gezagsdriehoek deelnemende partijen: Openbaar Ministerie, politie, burgemeester.
 • Indien er een casus is waarbij, binnen RIEC-verband (Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit), er een samenwerking van de in de driehoek deelnemende partijen is met diverse diensten is het van belang dat de deelnemers zich binden aan:
 • het formuleren van doel en gemeenschappelijke strategie;
 • het regulier herijken van de strategie en deze zo nodig gezamenlijk bijstellen;
 • het geven van aandacht voor een dusdanige informatiedeling dat alle deelnemers aan de casus volwaardig hun rol en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen;
 • aandacht en kennis bij aan de casus deelnemende partijen voor de specifieke positie van de kroonbenoemde burgemeester die op het snijvlak functioneert van de geheimhouding die geldt binnen een casus, de publieke verantwoording naar de raad en in het contact met de inwoners van de gemeente.

Zoals ik heb ervaren en zoals dit ook in het genoemde rapport wordt gesteld en is dit van extra groot belang bij een casus die speelt in een kleine gemeente.

Gehele raadsbericht:

Rapport 'Criminele inmenging bij amateursportverenigingen':TERUG