GroenLinks Oostzaan

GEMEENTERAAD GEEFT COLLEGE VAN B&W OPDRACHT OM SPORTVELDEN WEER IN EIGEN BEHEER TE NEMEN

Motie van CDA, VVD en GroenLinks met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad van Oostzaan heeft het college opdracht gegeven de sportvelden weer in eigen beheer te nemen en te bekijken hoe de (huur)contracten (velden en gebouwen) kunnen worden ingericht naar de eisen van deze tijd, waarbij de gemeente meer invloed heeft op de wijze waarop deze publieke middelen worden ingezet (denk bijvoorbeeld aan transparantie van financiën).
Enige jaren geleden is het politieke besluit genomen om diensten van de gemeente uit te besteden. Met deze opdracht wordt dit teruggedraaid. De velden moeten in de (nabije) toekomst worden vernieuwd of vervangen en hierbij heeft de gemeente een groot financieel belang. De gemeenteraad wil dat het college meer grip heeft op de verhuur en inzet van de velden.
Daarnaast ziet de gemeenteraad dat de vraag naar andere vormen van sport beoefenen toeneemt. Zo zijn er veel kinderen uit Oostzaan die hockey spelen in Zaanstad of Amsterdam. De gemeente wil onderzoeken welke andere vormen van sportbeoefening ook op de velden mogelijk is en of aanbod van sportactiviteiten nog aansluit bij de vraag. Het college moet direct sturing kunnen geven aan deze processen.

Hier vind u de gehele motie:TERUG