GroenLinks Oostzaan

Stand van zaken financiering OFC 18 maart 2020

Over de situatie bij OFC is de laatste jaren tot op heden zeer veel te doen geweest. Er is in september 2019 een unanieme motie door de gemeenteraad aangenomen om meer duidelijkheid over de financiën te verkrijgen en om de banden met de in eerste aanleg veroordeelde sponsor voor witwassen te verbreken. Verder hebben diverse partijen vragen gesteld en heeft de gemeenteraad deze zaak nauwlettend gevolgd. Er lopen nu nog drie trajecten:

1. Een extern forensisch accountant doet op dit moment onderzoek naar de door OFC ingeleverde stukken

2. De burgemeester brengt onderzoek naar bestuur en spelers en begeleiding eerste elftal onder bij RIEC (dit is samenwerkingsverband van o.a. belastingdienst, FIOD, OM, nationale politie, gemeente, provincie)

3. Er loopt een BIBOB onderzoek

OFC NHD
foto Noord Hollands dagblad

Vragen over ondermijning
De afgelopen maanden heeft ook GroenLinks, net als andere partijen, regelmatig vragen gesteld aan het college en de burgemeester met als doel meer transparantie rond financiering van clubs als OFC en de veiligheid rond en op het complex (vragen D66 en VVD). Dit blijft nodig, omdat we de vragen over de geldstromen rond OFC nog steeds niet (geheel) beantwoord zien. Het laat, of maar gedeeltelijk, beantwoorden van eigenlijk simpele vragen gaat opvallen en daarnaast is de verdenking van ondermijning zorgwekkend. Die grote zorg zie je sowieso ook bij de Nederlandse overheid en vele gemeenten, over de ontwikkeling van de aard en omvang van georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende werking daarvan voor de samenleving en de rechtstaat. Onlangs gaf de Wethouder Sport van onze buurgemeente Amsterdam daarover nog een groot interview in De Telegraaf (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1765274098/sportclubs-krijgen-les-over-fout-geld-weet-met-wie-je-in-zee-gaat) . Een logische volgende stap zou zijn als de Oostzaanse wethouder Sport haar voorbeeld gaat volgen. Wat je als club kan doen bij vermoeden of voorkomen van ondermijning is niet overal duidelijk.
Belangrijk dus dat zowel bestuur als gemeenteraad als clubs moeten durven opstaan om hun burgers, oudere en jonge spelers en de rechtstaat te beschermen. Zo verscheen 15 juni 2019 in NRC een stuk van Folkert Jensma onder de titel: ‘Zware misdaad en een onmachtig bestuur’. Een citaat: “Uitgangspunt was: met alleen strafrecht kan het niet meer. Het hele bestuur moet meedoen.” Ander citaat uit dit artikel: “vaak ontbrak bestuurlijk de wil en vooral de durf.” In Oostzaan moet het college en gemeenteraad willen en durven optreden in deze situatie. Daarnaast is het rapport “De Achterkant van Amsterdam” van Pieter Tops en Jan Tromp belangrijk en wordt veelvuldig aangehaald. Hierin wordt OFC als casus genoemd. (pagina 32).
Het raadsbericht van de burgemeester van 24 februari laat ook zien dat er rond OFC terechte zorgen waren, wat om onderzoek en duidelijkheid riep.
Hier vind u een complete tijdlijn met de door de burgemeester en college gezette stappen:

Wat zijn daarom onze standpunten:
 • De jeugd moet met veel plezier kunnen voetballen zonder dat op- en rond de vereniging criminele activiteiten plaatsvinden.
 • Drugs horen niet in of bij (of gerelateerd worden aan) een sportclub. Zeker niet wanneer de sportclub veel jonge leden heeft.
 • De gemeente kan geen activiteiten subsidiëren en velden beschikbaar stellen als de geldstromen binnen een club niet inzichtelijk zijn.
 • We willen het college vragen het subsidiereglement voor Oostzaanse verenigingen nog eens goed te doorgronden en meer zekerheden (tegen criminele invloeden cq ondermijning) in te bouwen.

Nadat verzoeken van het college en burgemeester aan OFC om meer transparantie tot de zomer van 2019 onbeantwoord bleven heeft de gehele gemeenteraad bovengenoemde motie ingediend. Het uitblijven van inzicht in combinatie met de eerdere vondst van hard drugs en pillen MDMA (bron NFI rapportage) in het kantoor van Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO), was voor de gemeenteraad reden genoeg er via deze ingediende motie (30-09-2019) bij de burgemeester en wethouder Sport aan te dringen stevigere stappen te nemen en zodoende helderheid te krijgen over de geldstromen vanaf 1-1-2016. Ook stelde de motie de banden met de sponsor die in eerste aanleg is veroordeeld voor witwassen, te verbreken.
Met de bovengenoemde motie wil de raad dus helderheid over een aantal zaken verkrijgen, omdat duidelijke cijfers borgen dat gemeentesubsidies bij de juiste mensen terecht komen. Daarom vraagt de raad in de genoemde motie naar:

1. de exacte financiering van STO vanaf 2016
2. van wie (personen of bedrijven) is het geld van STO (vanaf 2016) afkomstig
3. wat is de herkomst van dit geld (hoe is dit geld verkregen)
4. de financieringsstromen tussen OFC, STO, inclusief de (voormalige) voorzitter van STO
5. inzicht in de geldstromen naar personen, betaalde stafleden en spelers van het eerste elftal

En die duidelijkheid is er nog niet helemaal (medio maart 2020). Ook roept de hele gang van zaken veel vragen op. Zoals de volgende:
 • herkomst gelden sinds 2016 (zie motie)?
 • waar zien we de financiële en administratieve consequenties terug van de grote groep vrijwilligers (o.a. niet-betaalde spelers) in het eerste team en 3 betaalde krachten?
 • een externe forensisch accountant beoordeeld nu namens de gemeente de geleverde stukken en heeft vragen. Welke zijn dat en wat zijn vervolgens de antwoorden?
 • de financieringsstromen tussen personen, OFC en STO (zie motie)?
 • op welke gronden besloot de burgemeester over te gaan tot sluiting OFC?

Wat zien we wel

 • Op dit moment heeft de sponsor (die in eerste aanleg is veroordeeld voor witwassen) zich teruggetrokken als bestuurder en lid technische commissie.
 • Gevraagde documenten als de begroting 2019/2020 van OFC, de jaarrekening 2018/2019 van OFC en de jaarrekening 2018/2019 van OFC zijn door college ontvangen.
 • Tijdens het overleg tussen college en OFC op 13 februari duidelijk is geworden dat gezocht wordt naar nieuwe sponsors en dat, op enkele uitzonderingen na (zoals verplicht door KNVB), in afwachting hiervan geen betalingen aan spelers plaatsvinden anders dan de reguliere vrijwilligersvergoeding. Zie ook: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
 • Er is geen geld in kas
 • Er zijn geen sponsorcontracten
 • Er zijn geen spelerscontracten overhandigd
 • Er loopt een BIBOB onderzoek
 • Verder onderzoek gaat in handen van het RIEC
We zijn er nog niet. Het gaat ons er om dat er duidelijkheid is, belastinggeld juist besteed wordt en dat daarom betalingen over de afgelopen jaren volledig transparant en herleidbaar zijn. Laten we hopen dat we snel samen kunnen zorgen voor een gezonde club die volledig kan rekenen op een ieders steun!

En verder: onderzoek gaat in handen van het RIEC
De burgemeester is tot nu toe direct betrokken bij de gesprekken en de afspraken met het bestuur en daarnaast verantwoordelijk voor overleg in onderzoeken van het Openbaar Ministerie, de belastingdienst en de FIOD. Dit gebeurt veelal via het RIEC. Het RIEC is samenwerkingsverband van o.a. belastingdienst, FIOD, OM, nationale politie, gemeente, provincie, inspectie SZW en UWV.
Naar aanleiding van vragen van GL heeft het
college geantwoord dat zij verder onderzoek naar bestuur en eerste elftal OFC inbrengt bij het RIEC en dat burgemeester deze casus (zaak/dossier) blijft volgen. Veel diensten binnen het RIEC hebben opsporingsbevoegdheden en ervaring. Dit heeft de gemeenteraad niet.
Hiernaast wachten we de resultaten van de forensisch accountant en het BIBOB onderzoek af.

Waarom de bezorgdheid
Op 4 januari verscheen in Het Parool het artikel: ‘Een brand, 5 granaten en een schietpartij; de gemene deler lijkt voetbalclub Oostzaan’ (https://www.parool.nl/amsterdam/een-brand-5-granaten-en-een-schietpartij-de-gemene-deler-lijkt-voetbalclub-ofc~b6fa0d80/)
Signalen uit de samenleving en media (zoals bovenstaand artikel) die mogelijk op ondermijning kunnen duiden, pak je als raadslid natuurlijk op. Hieronder treft u een verdere selectie van berichten en overzicht van antwoorden van college over onze Oostzaanse voetbalclub. Deze lijst geeft een impressie van redenen en argumenten waarom alle partijen in de gemeenteraad mede tot de motie kwamen en vragen aan college stelden.
Overzicht van
antwoorden van het college: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/oostzaan/256cf8c2-5e1f-4188-8b5e-c73374f36772

Medialijst:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/06/informatief-zembla-npo-2-2115-2200u-4057464-a1519992
https://www.parool.nl/amsterdam/jaar-cel-voor-marwan-k-van-voetbalclub-ofc-voor-witwassen~b5d53cf5/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/09/een-windhapper-bracht-ofc-succes-a3956324
https://www.telegraaf.nl/nieuws/412775/twee-verdachten-aangehouden-in-onderzoek-naar-voetbalclub
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/24/amateurvoetbal-geldschieter-ofc-12-maanden-cel-in-a3957919
https://www.parool.nl/amsterdam/om-half-jaar-cel-voor-geldschieter-voetbalclub-ofc~bb36cd865/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/412775/twee-verdachten-aangehouden-in-onderzoek-naar-voetbalclub
https://www.quotenet.nl/sport/a178226/hoe-je-geld-kan-witwassen-met-een-voetbalclub-uit-oostzaan-178226/
https://www.parool.nl/sport/voetbalvereniging-oostzaan-in-de-ban-van-fraude~b138b0f8/
https://www.parool.nl/sport/kamervragen-over-fraude-in-amateurvoetbal~b3b44f6f/
https://www.parool.nl/nieuws/geldschieter-voetbalclub-ofc-vrij-maar-nog-wel-verdacht~ba796c88/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181005_11370898/zwartgeldaffaire-ofc-alleen-geldschieter-wordt-aangeklaagd
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_28181212/knvb-houdt-zich-over-ofc-nu-op-de-vlakte
https://www.deorkaan.nl/geldschieter-ofc-jaar-de-cel-in/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/24/amateurvoetbal-geldschieter-ofc-12-maanden-cel-in-a3957919
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_62626746/hoofdsponsor-en-bestuurslid-van-ofc-oostzaan-opgepakt-spelers-deels-zwart-betaald
https://www.parool.nl/nieuws/bestuurslid-en-sponsor-voetbalclub-ofc-gearresteerd-voor-fraude~b1903d67/
https://www.parool.nl/sport/amateurclub-ofc-naar-de-top-dankzij-dubieuze-geldschieter~b4f9d8c1/
https://www.ad.nl/amsterdam/gemeenteraad-oostzaan-wil-onderzoek-naar-banden-tussen-marwan-k-en-voetbalclub-ofc~a9340159/?referrer=https://www.google.com/
 
https://www.deorkaan.nl/witwassen-en-zwart-geld-bij-ofc-raad-eist-onderzoek/
https://www.parool.nl/amsterdam/5-granaten-een-brand-en-een-schietpartij-de-gemene-deler-voetbalclub-ofc~b6fa0d80/
https://www.voetbal247.nl/schietpartij-handgranaten-en-brand-lijken-verband-te-houden-met-ofc/
https://www.deorkaan.nl/parool-linkt-ofc-en-geldschieter-marwan-k-aan-7-aanslagen/
https://www.ad.nl/amsterdam/bij-onveilige-voetbalclub-met-angstcultuur-wordt-gewoon-gevoetbald-het-gaat-om-een-persoon~a78cfca0/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200108_45177563/sprookje-oostzaanse-dorpsclub-ofc-krijgt-zwarte-rand-door-mogelijke-link-met-crimineel-geld-en-zwaar-geweld
https://www.parool.nl/amsterdam/burgemeester-mag-sportcomplex-ofc-niet-sluiten-van-de-rechter~b820c7f8/
https://www.parool.nl/amsterdam/jokt-de-burgemeester-over-gevaar-marwan-k-voor-voetbalclub-ofc~bd84f2cd/
https://www.parool.nl/amsterdam/deurwaarder-en-advocaat-ontkennen-stellig-bedreigingen-bij-ofc~b94e44b65/
https://www.parool.nl/amsterdam/4-vragen-over-overheidsingrijpen-bij-sportverenigingen~b04d9733/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200228_25561562/sluiting-complex-ofc-van-de-baan-burgemeester-oostzaan-trekt-bodemprocedure-in
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200221_78355343/ofc-uit-oostzaan-zou-voetballers-eerste-elftal-niet-betalen-update
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200221_2849758/we-betalen-spelers-wel-degelijk-ofc-college-oostzaan-informeert-gemeenteraad-onvolledig
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200225_58880119/groenlinks-oostzaan-wil-nog-dieper-graven-bij-ofc-alle-spelers-staf-en-trainers-van-eerste-elftal-laten-onderzoeken
https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdammer-aangehouden-voor-betrokkenheid-handgranaat-bij-sponsor-van-voetbalclub-ofc~b9ac4c1a/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200315_52651599/kan-het-dossier-over-voetbalclub-ofc-uit-oostzaan-bijna-dichtTERUG