GroenLinks Oostzaan

Vragen naar aanleiding van raadsbericht OFC van 18 februari.


De gemeenteraad heeft een raadsbericht (dd 18 februari) over OFC ontvangen:

Naar aanleiding van dit raadsbericht zijn er 2 stukken in het NHD en 1 in De Orkaan verschenen:
NHD:
'OFC uit Oostzaan zou voetballers eerste elftal niet betalen

NHD:
'We betalen spelers wel degelijk' OFC: college Oostzaan informeert gemeenteraad onvolledig

De Orkaan:
OFC 1 op zwart zaad?


De gemeenteraad heeft 30 september j.l unaniem motie 19M17 aangenomen.

In deze motie wil de raad helderheid over een aantal zaken:
  1. de exacte financiering van STO vanaf 2016
  2. exact weten van wie (personen of bedrijven) het geld van STO (vanaf 2016 dus) afkomstig is
  3. de exacte herkomst van dit geld (hoe is dit geld verkregen)
  4. de financieringsstromen tussen OFC, STO, inclusief de voorzitter van STO
  5. inzicht in de geldstromen naar personen, betaalde stafleden en spelers van het eerste elftal 
In het raadsbericht (van 18 februari) geeft het college begrijpelijkerwijs aan dat eerst een extern accountant naar de ingeleverde stukken gaat kijken, voordat deze naar de raad worden gestuurd.

Naar aanleiding van het raadsbericht en de verschillende stukken in de media, inclusief de reactie van het bestuur van OFC in deze stukken, heeft de fractie van
GroenLinks vragen:

Hier leest u de vragen

OFC NHD

foto van Noord Hollands DagbladTERUG