GroenLinks Oostzaan

Vragen betreffende verwevenheid bestuur OFC en Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO)

Wij hebben uit eerdere berichten, alsmede uit de media, begrepen dat de relaties tussen de vereniging OFC en de STO geheel verbroken zijn. Nu krijgen we echter berichten van de burgemeester, en uit de media, dat de penningmeester van het bestuur van OFC ook optreedt als contactpersoon naar de Forensisch accountant die door het college van Oostzaan is ingehuurd.

Daar hebben wij de volgende vragen over: 
zie bijlageTERUG