GroenLinks Oostzaan

NATUUR BOVEN ECONOMIE Omgevingsvisie 2.0

Afgelopen gemeenteraadsvergadering (1 september j.l.) is met een stemverhouding van 12 tegen 1 het geamendeerde raadsvoorstel betreffende omgevingsvisie aangenomen. Alleen de PvdA stemde tegen. We zijn blij dat deze Groene versie (de zg versie 2.0) van de omgevingsvisie met overgrote meerderheid is aangenomen. 
Het college zag nog juridische beren op de weg. Zowel D66 als GroenLinks hebben dit uitgezocht en volgens beide partijen, alsmede de juristen van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) waar advies is ingewonnen, is dit een correct besluit.

Klik hier voor de complete juridische onderbouwing van GroenLinks:TERUG